PRIVACYBELEID

Bink gin is begaan met uw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

De door u verstrekte persoonsgegevens (die u via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt) worden opgenomen in een bestand van Bink gin. De gegevens in dit bestand worden enkel gebruikt om u te informeren over onze activiteiten en aanbiedingen.

Bink gin kan samenwerken met zorgvuldig geselecteerde organisaties of bedrijven om u informatie over kwaliteitsvolle artisanale producten toe te sturen of om gerelateerd marktonderzoek uit te voeren. Deze organisaties ontvangen uitsluitend de gegevens die ze nodig hebben om hun taak correct uit te voeren. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u deze wens kenbaar maken per mail.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kan u contact opnemen met ViNeS B.V., Over d'Aa 136, 2910 Essen of via vinesbvba@outlook.be.

Op deze website worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. (Een cookie is een bestand dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terecht komt wanneer u de website raadpleegt. De code die in het cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek.) Bink gin zelf houdt dit gegeven echter niet bij. Er wordt wel geregistreerd welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. De informatie die deze geanonimiseerde informatieregistratie oplevert, wordt gebruikt om de kwaliteit van de website te verhogen.
De website van Bink gin maakt daarnaast ook gebruik 'Third Party cookies'. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden zoals bijvoorbeeld een plug-in om te meten hoe onze website wordt gebruikt. Voor zulke cookies moet je bij je eerste websitebezoek eerst toestemming geven via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.) Third Party cookies die door de website gebruikt worden zijn: Facebook, LinkedIn, Hotjar en Google Analytics.

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd na veranderingen in de wetgeving of onze interne werking. Raadpleeg hem dus regelmatig opnieuw.